Coaching

... mówiąc metaforycznie jest zwierciadłem, w którym klient może się sobie przyjrzeć, dokonać wglądu w siebie i zadać sobie poprzez coacha pytania o naprawdę ważne obszary swojego życia.

... jest podróżą w głąb siebie, podczas której klient oswaja akceptację dla własnych wyborów, odkrywa ukryte kompetencję i mocne strony. Jest okazją do przepracowania ograniczających przekonań i możliwością wyniesienia na horyzont swoich marzeń i ukrytych pragnień, okazją do podjęcia ich realizacji w zgodzie ze sobą.

... jest to proces, w którym coach poprzez rozmowę z klientem, aktywne słuchanie i obecność coachingową zachęca klienta aby czerpał z pełni swych możliwości.

Coaching opiera się na założeniu, że Ty kliencie posiadasz wszelkie zasoby do budowania lepszej jakości swojego życia, a poprzez proces coachingowy, zaprojektowany wspólnie ze mną Twoim coachem, możesz zacząć z nich w pełni korzystać. Chcę, abyś wiedział/a, że szczerze w to założenie wieżę i ufam, że kimkolwiek jesteś i jakąkolwiek historię z sobą niesiesz - dysponujesz wszystkimi zasobami, jakich potrzebujesz, aby zrealizować swoje marzenie, osiągnąć swój cel.

Coachingowa forma komunikacji oparta jest na zadawaniu przez coacha pytań do zawartości tematycznej, którą klient wnosi na potrzebę sesji. Poprzez zadawanie pytań, będę zapraszała Cię do spojrzenia na interesujący Cię obszar z różnych perspektyw, tak abyś wypracował/a rozwiązania i ścieżki, które często są do wypracowania tylko wtedy gdy dokonasz zatrzymania i szczerej rozmowy z sobą samą / sobą samym, akceptując to, że towarzyszem tej podróży na czas sesji jest coach, który ma odwagę zadać Ci pytania, których z różnych względów sam/a sobie nie zadasz.

Właściwie postawione przez coacha pytania otwierają wrota do czynienia dalszych odkryć, rozwijają świadomość klienta, wyostrzają koncentrację, pomagają w znalezieniu w sobie własnych rozwiązań i sposobów działania.

Istotną kwestią w coachingu są Twoje odpowiedzi, które przeznaczone są właśnie dla Ciebie, abyś o nich pomyślał/a, zwizualizował/a, wypowiedział/a i usłyszał/a. Sesja coachingowa jest dla Ciebie i o Tobie, mówisz ile chcesz, co chcesz i o czym chcesz - jeśli temat jest dla Ciebie trudny i z różnych względów nie będziesz chciał/a na głos odpowiedzieć na zadane pytanie - jest to ok - odpowiedzi są dla Ciebie, nie dla coacha - to Ty masz usłyszeć na nie odpowiedź.

Chcę, abyś wiedział/a, że nie posiadam magicznej kuli a sesje nie są seansem spirytystyczny. Sesja coachingowa to tylko wierzchołek góry lodowej - pełni rolę inspiracji często trampoliny lub wyskoczni co oznacza, że realny proces zaczyna się po sesji lub między sesjami a za realizację celu i działań wypracowanych w trakcie sesji coachingowej odpowiadasz Ty. Nic się nie zmieni jeśli Ty nie weźmiesz losu w swoje ręce - do czego będę Cię zachęcać ...

Jako coach wieżę, że masz w sobie wszystko aby wypracować rozwiązania i podjąć działania, pomogę Ci to zobaczyć, usłyszeć i doświadczyć poprzez umożliwienie Ci rozmowy z sobą samym / samą.

Z mojej strony gwarantuję Ci dyskrecję, zaangażowanie, obecność i życzliwość.

Zapraszam!

Ewa Kowalska

Twój Coach